lessphp fatal error: parse error: failed at `` /home/platne/serwer17067/public_html/wp-content/themes/theme53374/bootstrap/less/variables.less on line 1lessphp fatal error: parse error: failed at `` /home/platne/serwer17067/public_html/wp-content/themes/theme53374/bootstrap/less/variables.less on line 1 Wspólnoty mieszkaniowe - Azalia CleaningAzalia Cleaning

Wspólnoty mieszkaniowe

 

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych obejmuje dbanie o porządek wewnątrz budynków oraz na zewnątrz. Zapewniamy całoroczną obsługę wspólnot mieszkaniowych i osiedli gwarantującą utrzymanie czystości i porządku zarówno latem jak i zimą. Jeżeli w części wspólnej znajdują się tereny zielone, zajmiemy się trawnikami oraz rosnącymi kwiatami i krzewami. W okresie zimowym zapewniamy odśnieżanie chodników i dróg dojazdowych. Z powierzonych prac wywiązujemy się rzetelnie i sumiennie. Nie sprzątamy na wyścigi, ponieważ wiemy, że najlepszą rekomendacją jest zadowolony klient. Zachęcamy do kontaktu przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców budynków.

 

Zakres wykonywanych czynności

Czynności do wykonania wewnątrz budynku:

• codzienne zamiatanie, zbieranie, odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń budynku
• przeznaczonych do ogólnego użytku, bieżące odkurzanie parapetów, tablic, czyszczenie wycieraczek,
• omiatanie pajęczyn na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych,
• mycie klatek schodowych, korytarzy i kabin wind,
• mycie parteru, wejścia do budynku,
• mycie lamperii, balustrad, grzejników,
• mycie okien i drzwi,
• mycie szyb w bramach wejściowych,
• wykonywanie dezynfekcji wiat śmietnikowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku.

Czynności do wykonania poza budynkiem:

• zamiatanie chodników i jezdni osiedlowych,
• opróżnianie koszy na śmieci,
• usuwanie śliskości i gołoledzi przy użyciu piasku, soli
• pryzmowanie śniegu z chodników, jezdni osiedlowych i parkingów,
• pielęgnowanie zieleńców, kwietników i krzewów, a w tym
• usuwanie śmieci z trawników,
• usuwanie trawy z chodników i opasek wokół budynku,
• koszenie trawy wokół budynku,
• grabienie terenów przyległych,
• przycinanie żywopłotów.

Cennik orientacyjny

Inne czynności:

• wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych,
• utrzymywanie w należytym porządku i estetyce gablot informacyjnych na klatkach schodowych,
• usuwanie z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku: ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody Administratora i Zarządu,
• zawiadamianie Administracji o:
• dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadach w budynku,
• stwierdzonych faktach nie wywożenia nieczystości,
• rażących lub uporczywych wypadkach naruszania regulaminu porządku i dewastacjach mienia,
• wykonywanie innych czynności nie wymienionych bezpośrednio w niniejszym zakresie, według życzenia Klienta.

Usługi konserwatorskie:

• kontrola oświetlenia klatek schodowych, piwnic,
• wymiana żarówek,
• kontrola wkładek zamków drzwi w ogólnodostępnych pomieszczeniach,
• naprawa i wymiana zamków, dorabianie wkładek zamków i kluczy do drzwi,
• drobne prace ślusarskie i mechaniczne,
• udrażnianie kratek ściekowych.

Cenę za wykonanie usług przygotowujemy dla każdego naszego klienta indywidualnie, ponieważ zależy ona od wielu istotnych czynników:

• metrażu powierzchni,
• specyfiki zabrudzenia,
• częstotliwość sprzątania,
• zakresu wykonywanych czynności,
• rodzaju używanych środków.